>> IFOD niet-politieke vakbond van de brandweermannen van Belgi

U bent hier : Beginpagina » HERVORMING

>>32 miljoen extra voor hervorming?

VVSG vraagt extra middelen voor de hervorming van de civiele veiligheid

De federale regering is momenteel bezig met haar begrotingscontrole. Naast besparingen houdt de regering 100 miljoen euro over voor nieuw beleid. Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten (UVCW) is de hervorming van de civiele veiligheid een prioriteit. Daarom vragen beide Verenigingen van Steden en Gemeenten aan de federale regering 32 miljoen euro extra te voorzien voor de hervorming van de civiele veiligheid.

Deze extra middelen zullen een duidelijk signaal zijn voor de lokale besturen en de brandweerdiensten dat de hervorming een politieke prioriteit is. Bij de lokale besturen is er al veel te lang onzekerheid over de toekomst van de lokale brandweerdiensten. Door het verdwijnen van de Task Forces en door het feit dat er in het verleden in geen extra budget is voorzien, hebben de lokale besturen het gevoel dat deze hervorming in de koelkast wordt geplaatst. Hierdoor zal het draagvlak van deze hervorming verminderen, zowel bij de lokale bestuurders als bij de brandweerdiensten.

De lokale besturen willen meewerken aan een efficiëntere werking van de brandweer, maar eisen in ruil een groter financieel engagement van de federale overheid. De federale overheid heeft meermaals beloofd dat zij elke meerkost van de hervorming zal dragen en dat zij een groter deel van de brandweerkosten voor haar rekening wil nemen. Dit engagement werd zelfs verankerd in wet op de hervorming van de civiele veiligheid van 2007. De minister van Binnenlandse Zaken heeft steeds publiekelijk verklaard zich te willen houden aan deze belofte.

Maar in eenmalige extra middelen voorzien is niet voldoende. Het is noodzakelijk dat het recurrente en structurele middelen zijn die elk jaar zullen stijgen. Niet alleen om te komen tot een evenredige kostendeling tussen de lokale overheden en de federale overheid, maar ook omdat de start van de operationele prezones enkel het begin is van een lange weg naar volwaardige hulpverleningszones. Tijdens deze overgangsperiode is het noodzakelijk dat deze prezones een financiële ondersteuning krijgen. Op termijn zal die ondersteuning overgaan in dotaties aan de hulpverleningszones.

De Verenigingen van Steden en Gemeenten vragen voor de hervorming van de civiele veiligheid een meerjarenplan dat bestaat uit een concreet stappenplan en een duidelijk financieel engagement. De lokale besturen vragen en hebben recht op duidelijkheid, niet enkel dit jaar maar ook voor de jaren nadien.


Intercategoriele Federatie Openbare Diensten - Belgisch Staatsblad van 20.03.1986 / blz. 3734
Administratieve en Sociale Zetel : Generaal Bernheimlaan 18/20 - 1040 BRUSSEL - Tel. 02 644 65 00 / Fax 02 644 67 93

POMPIER - SPIP - RÉCIT-FP