>> IFOD niet-politieke vakbond van de brandweermannen van Belgi

U bent hier : Beginpagina » Dringende berichtgeving

>>Klacht voor Grondwettelijk hof oplossing voor pensioen?

Beste collega’s,

Blijkbaar beginnen er overal mails te circuleren om klacht in te dienen bij het Grondwettelijk hof om een annulering te vragen van de wet op de pensioenen meer bepaald het artikel 88. Iedereen is vrij om dat te doen maar hou er rekening mee dat de kosten hieraan verbonden ter persoonlijke titel zijn. Haalt dit iets uit, dat zullen we pas na enkele jaren weten, een schadevergoeding kan men echter nooit ontvangen. Het is een feit dat meerdere klachten ook niets uithalen, de eerste zal worden behandelt en indien men gelijk heeft schept dit een precedent en telt dit voor iedereen. Dit initiatief komt van de VSOA-SLFP Brussel (zie website SIAMUBlog), wij juichen dit toe maar hebben hier zelf weinig belang bij en twijfelen of dit haalbaar is. De mail is echter ondertekend door de heer Luc Lamine (oud politiebaas Antwerpen ) We laten dit door een jurist bekijken want (is gebaseerd op Luxemburgse Grondwet) verschillend van onze Belgische.

Betreffende de stakingsoproep uitgaande van het ACOD voor maandag het volgende. Het FISP IFOD heeft vorige week een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur bezorgt aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Wij wachten echter tot maandag om te kijken of er effectief 2 van de 3 traditionele syndicaten deze actie steunen. Wij willen ons niet door de anderen laten gebruiken en vervallen in politieke spelletjes. WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK! Indien het effectief tot een staking komt moeten ten alle tijde de noodzakelijke veiligheidstaken worden uitgevoerd (vroegere 22 punten). Het volstaat om de stakingsaanzegging in jullie bezit te tonen aan de commandant om in regel te zijn. Ik herhaal nogmaals dat het een administratieven staking betreft. Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om zelf te beslissen of men al dan niet deelneemt. Hopelijk is hiermede het één en ander verduidelijkt. Verder dringende info zal zoals steeds te raadplegen zijn op onze site : www@ifod.be

Voor verder vragen mag U mij vrijblijvend contacteren,

Met vriendelijke groeten,


Intercategoriele Federatie Openbare Diensten - Belgisch Staatsblad van 20.03.1986 / blz. 3734
Administratieve en Sociale Zetel : Generaal Bernheimlaan 18/20 - 1040 BRUSSEL - Tel. 02 644 65 00 / Fax 02 644 67 93

POMPIER - SPIP - RÉCIT-FP