>> IFOD niet-politieke vakbond van de brandweermannen van Belgi

U bent hier : Beginpagina » Dringende berichtgeving

>>Stakingsaanzegging

Brussel, 13 februari 2012,

Ter attentie van mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken,

Onderwerp ; Stakingsaanzegging en acties van de Belgische brandweermannen vanaf 13.02.2012

Wij brengen u op de hoogte dat onze syndicale organisatie : FISP – IFOD zich aansluit bij de acties georganiseert door onze collega’s van de andere syndicale organisaties , en van de Brandweerfederaties, En dat deze aanzegging van onbepaalde duur is.

Wij zijn verontwaardigd een gebrek aan respect te moeten vaststellen , door de minachting van de leden van de regering voor de mannen die allé risico’s nemen en allé gevaren aanvaarden om de burgers en de gehele gemeenschap van dit land te beschermen.

Wij worden ziek van de houding van : ‘De snotneus die nooit heeft gewerkt en zijn verstand in Noord – Korea is vergeten’, de huidige Minister van pensioenen

Ondanks onze kwaadheid en woede zullen wij uit respect voor de bevolking onze noodzakelijke taken blijven uitvoeren

De brandweermannen zullen deze belediging hen gebracht echter nooit vergeten…. !

Voor het bureau van het IFOD –FISP

Jean Pirotte : national secretaris FISP – IFOD Marco Vandenheuvel : Voorzitter IFOD Vlaanderen


Intercategoriele Federatie Openbare Diensten - Belgisch Staatsblad van 20.03.1986 / blz. 3734
Administratieve en Sociale Zetel : Generaal Bernheimlaan 18/20 - 1040 BRUSSEL - Tel. 02 644 65 00 / Fax 02 644 67 93

POMPIER - SPIP - RÉCIT-FP